کنگره راینولوژی با حضور دکتر حسین ختمی

دکتر حسین ختمی در کنگره راینولوژی

دکتر حسین ختمی در هفتمین کنگره بین المللی راینولوژی شرکت کردند.

Call Now Buttonتماس سریع با دکتر ختمی