بینی عمل شده از زاویه نیم رخ

نمونه عمل بینی گوشتی از نیم رخ

کاری دیگر از عمل زیبایی بینی به وسیله دکتر ختمی جراح و متخصص گوش حلق و بینی

Call Now Buttonتماس سریع با دکتر ختمی