جراحی بینی از زاویه روبرو

بینی گوشتی قبل و بعد جراحی

نمونه عمل انجام شده توسط دکتر حسین ختمی جراح و متخصص در اهواز

تماس سریع با دکتر ختمی