جراحی نوک بینی

عمل بینی سربالا دختر جوان

نمونه عمل انجام شده دختر خانم جوان

تماس سریع با دکتر ختمی