نتیجه عمل بینی از چند زاویه

عمل بینی قبل و بعد از چند نما

در این عکس می توانید نتیجه عمل زیبایی بینی را از چند زاویه مختلف مشاهده کنید

(Visited 1 times, 1 visits today)
Call Now Buttonتماس سریع با دکتر ختمی